Routine

Stalen dienen altijd afzonderlijk geïdentificeerd te worden. U kan hiervoor de blauwe barcodestickers gebruiken. Gebruik dezelfde barcode op uw stalen als op uw aanvraag, zo worden de stalen gelinkt aan de aanvraag.
Bij elk staal hoort een aanvraagformulier, dit wordt op papier of online ingediend. Voor beiden hebben we onderstaande gegevens nodig:

 • Gegevens dierenarts: indien u enkel aanvragen op papier indient, vraag naar onze voorgedrukte formulieren. Hierop staat onderaan de naam van uw praktijk.
 • Noteer voldoende patiëntgegevens
  • Gegevens eigenaar: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, BTW-nummer
  • Gegevens dier: vergeet hier zeker de diersoort niet aan te duiden, zonder diersoort hebt u géén diersoort specifieke referentiewaarden bij uw uitslag. Verder vult u ook naam, geslacht en geboortedatum in.
 • Kruis profielen en/of analyses aan.

Voorzie de juiste stalen voor de aangevraagde analyses. De legende van de vermelde manier van afname vindt u onderaan op de achterzijde van het formulier.

 • Elk analysenummer is gedrukt in een kleur. Elke kleur past bij een staaltype.
  • Paars: EDTA
  • Rood: Serum
  • Blauw: citraat
  • Grijs: glucose
 • Bijkomend wordt met een code eveneens het nodige staaltype vermeld.
  • S: serum
  • E: EDTA
  • G: glucose
  • H: heparine
  • E*: EDTA tube afnemen, afdraaien, plasma diepvriezen
  • S*: serum tube afnemen, afdraaien, serum invriezen
  • DNAw: Multicollect wisser
  • eSW: e-Swab
  • F: faeces
  • U: urine
  • HK: hemocultuur flessen
  • X: speciale afname – contacteer het labo

Als u via Lab Online een aanvraag indient, vinkt u vervolgens de analyses staan. Rechts in een kolom in hetzelfde scherm vindt u per aangevinkte analyse het staaltype.

Pathologie & cytologie

Zie hiervooreveneens het routine gedeelte maar houd bijkomend rekening met onderstaande.

 • Nauwkeurig en volledig invullen van klinische gegevens, aangevuld met eventueel specifieke vragen. Duidelijk aanduiden of het letsel volledig werd opgestuurd.
 • De vermelding van vorige staalnames van dezelfde patiënt is van essentieel belang om een nieuw onderzoek te kaderen in een specifieke ziektegeschiedenis.
 • Indien meerdere weefsels worden ingezonden, gebruik dan verschillende containers of indentificeer duidelijk d.m.v. hechtingen, inkt…

Verwerk uw stalen op de juiste manier. Hieronder enkele tips:

 • Weefselstukken
  • Stuur het volledige letsel op
  • Indien bij 1 staalname meerdere letsels worden verwijderd, stuur alles op. Er worden geen extra kosten aangerekend.
  • Stuur weefsel op in een formolpot en zorg ervoor dat de container hiervoor groot genoeg is en het weefsel volledig ondergedompeld is. Indien dit niet kan, verpak het weefsel in een plastic zak en bewaar dit op ijs.
 • Cytologie
  • Glaasjes: gebruik objectglaasjes met matte rand. Schrijft de naam van de patiënt en de plaats van de staalname op de matte rand aan de bovenzijde. Verzend deze in slidemailers die u kan verkrijgen bij ons op het labo.
   Bijaanvraag van immunokleuring (B/T-cel differentiatie ea) op cytologie is enkel mogelijk, indien er voldoende glaasjes werden voorzien. Minstens 3 ongekleurde glaasjes in geval van afname bij lymfeknoop, minstens 5 ongekleurde glaasjes in geval van afnamen bij milt of lever. Eens de routinekleuring voor de beoordeling van de cytologie glaasjes is uitgevoerd, is een immunokleuring niet meer mogelijk op datzelfde glaasje.

 • Vochten
  • Verzend vochten in 1 of meerde EDTA-tubes. Wissers zijn NIET geschikt.

Bijaanvragen

Indien bijkomende analyses nodig, zijn op grond van de verkregen resultaten en/of het klinische verloop, kan dit gebeuren op reeds eerder afgenomen stalen. Uiteraard is dit afhankelijk van de aard van het staal en van de aangevraagde analyse.

Bewaartijden:

 • Serumstalen: 7 werkdagen bij 4°C
 • EDTA-tubes: 4 werkdagen bij 4°C
 • Citraattubes: 2 werkdagen bij kamertemperatuur
 • Glucosetubes: 1 werkdag bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. elementanalyse, GC & GC-MS: 5 weken bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. HPLC: 6 weken bij -20°C
 • Afnames voor microbiologie: 1 week bij 4°C
 • Urines voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek: 6 weken bij 4°C
 • Paraffineblokken (histologie): 15 jaar bij kamertemperatuur
 • Vochten (cytologie): 10 werkdagen bij 4°C
 • Glaasjes (cytologie): 15 jaar bij kamertemperatuur
Publicatiedatum:
May 18, 2022 (15:03)