De verschillende vestigingen van het laboratorium beschikken over een eigen ophaaldienst van ruim 80 wagens. Ondersteund door speciaal ontwikkelde software stuurt het labo dagdagelijks een enthousiast team van bodes de baan op om in een uitgestrekt gebied stalen op te halen (meer dan 100 rondes per dag verspreid over België en Nederland).

Indien u regelmatig op onze ophaaldienst een beroep doet, komt onze bode dagelijks rond hetzelfde uur langs. U kan steeds contact opnemen met ons op het centraal nr. +32(0)3/30.30.800, indien mogelijk vóór 9.30 uur, zodat een goede planning opgemaakt kan worden en de stalen op het afgesproken tijdstip opgehaald kunnen worden.

Voor dringende stalen kunt u ons ook op een later tijdstip bellen.

Ook op zaterdag kunnen wij uw stalen ophalen, hetzij na telefonische afspraak (dan graag verwittigen vóór 10.00 uur) hetzij op vaste afspraak.

Het is duidelijk dat goede afspraken hier van groot belang zijn, zodat het labo kan voldoen aan de verwachtingen van de aanvrager. Alle wensen kunnen met onze medewerkers van het Infocentrum worden besproken. Voor meer informatie over de ophaaldienst kan men ook terecht op het algemeen nummer +32(0)3/30.30.800.

Transport van medische stalen voor laboratoriumdoeleinden valt onder de Europese richtlijn UN 3373. De koelboxen die AML gebruikt voor het transport van diagnostische monsters, dienen daarom de volgende identificatie te hebben:

UN 3373: Biologische stof categorie B

Publicatiedatum:
September 28, 2021 (07:20)